Sari peste

DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATEInformații generale

S.C. NEW BETTING GROUP S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, Str. Buzești, Nr. 75-77, Etaj 2, Camera 8, Sector 1, CUI 33020284, Nr. Înreg. Reg. Com.J40/4163/03.04.2014 (denumită în cele ce urmează „GOBet”, „subscrisa” sau „noi”) . GOBet este licențiată în România de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) prin autorizatia cu numarul RO3231X017622.

GOBet este parte a grupului de companii Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din România cu operațiuni și birouri deschise pe zece piețe locale și internaționale.

GOBet vă respectă dreptul la confidențialitate și este dedicată protejării datelor dvs. cu caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor date.

Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, GOBet este Operator de date cu caracter personal în ce privește datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

Această Notificare de confidențialitate explică modalitatea în care GOBet procesează (colectează, stocheaza, transmite, utilizează) datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le transmiteți, precum și care vă sunt drepturile.

 

Prin prezenta confirmați faptul că datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sunt furnizate de dumneavoastră din proprie inițiativă și acestea vor fi folosite în scopurile prevăzute în această Notificare de Confidențialitate.

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza periodic această Notificare de Confidențialitate, ori de cate ori va fi necesar. Veți fi notificat în prealabil în legătură cu aceste modificări și/sau actualizări, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție și să vă asigurați că le înțelegeți.

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dvs.

Astfel cum este folosit acest termen în prezenta Notificare de Confidențialitate, date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica în mod direct sau indirect, individual sau împreună cu alte informații, sau pentru a vă contacta.

Categoriile și volumul de date cu caracter personal pe care le colectăm variază în funcție de activitățile în legătură cu care datele sunt colectate și pot include, fara a se limita la acestea, următoarele date obținute de la dumneavoastră:

-          numele și prenumele;

-          sex,

-          codul numeric personal;

-          datele din actul dvs. de identitate

-          adresa de e-mail;

-          numărul de telefon mobil;

-          informațiile menționate pe biletele de joc cu privire la datele dumneavoastra de identificare și sumele castigate (mai mari de 50 RON);

-          informații cu privire la sumele jucate și veniturile obținute atunci când folosiți jocurile tip slot-machine(s) din locațiile noastre;

-          imaginea dvs. atunci când vizitați locațiile noastre;

-          informații cu privire la activitățile pe care le desfășurați în locațiile noastre,

-          varsta,

-          semnătura

-          domiciliul, adresa de corespondenta

De asemenea, colectăm date cu caracter personal pe care nu le primim direct de la dvs., respectiv:

-          În cazul câștigurilor mai mari de 50 RON, vom calcula valoarea impozitelor pe care le reținem și le virăm pentru dvs. autorităților fiscale (impozit retinut la sursa) și care reprezintă de asemenea date cu caracter personal cu privire la dvs. pe care le prelucrăm, deși nu le primim direct de la dvs., ci pe care le generăm în funcție de câștigurile dvs.

 

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal numai cu știința dvs., în cunoștință de cauză, și anume atunci când ni le transmiteți în mod voluntar sau atunci când acestea sunt generate pe parcursul relației dvs. cu noi.

 

Modul în care colectăm date cu caracter personal

În principal, datele personale le colectăm direct de la dumneavoastră în momentul în care aveți de ridicat contravoaloarea unui bilet câștigător în valoare de minim 50 RON, prin completarea, de catre dumneavoastra, a datelor de identificare, in rubricile tiparite pe spatele biletului.

 

Colectarea datelor personale se mai poate realiza prin intermediul unor fluturași de hârtie sau formulare, completate de dvs. sau la cererea dvs. de angajații noștri, de dvs sau de alți membri ai personalului nostru specializat (precum hostess) sau electronic.

Spre exemplu, colectarea datelor cu caracter personal se mai realizează:

-          atunci când intrați în locațiile noastre;

-          atunci când folosiți jocurile tip slot-machine(s) instalate în locațiile noastre sau utilizați alte serviciile sau produse pe care le oferim;

-          participați la evenimente pe care le organizăm;

-          atunci când acceptați să participați la campaniile noastre de marketing;

-          atunci când acceptați să participați la sondajele noastre de opinie;

-          atunci când vă înscrieți pentru un bonus;

-          atunci când revendicați un premiu sau alte beneficii, precum rezultatul unei tombole sau concurs;

-          atunci când vă abonați la servicii secundare, precum transmiterea de buletine informative;

-          atunci când ne contactați din diverse motive (feedback, întrebări sau comentarii prin intermediul Call Center sa a unui formular de tip „contactați-ne”).

Odată colectate, ne vom asigura în orice moment că orice prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal se realizează cu respectarea legilor aplicabile, a acestei Notificări de Confidențialitate și pentru scopurile pentru care ne-ați transmis aceste date.

 

În ce scop folosim datele dvs. cu caracter personal

Trebuie să știți că pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le transmiteți în mod voluntar, în anumite situații este nevoie să vă exprimați acordul scris.

Se considera ca avem acordul dumneavoastră atunci când ne dați în mod expres permisiunea pentru această prelucrare, de regulă bifând o căsuță/căsuțe prin care vă exprimați intenția de a vă înscrie la un eveniment, de a vă abona la serviciul nostru de transmitere a buletinelor informative, de a primi oferte personalizate, de a participa la sondaje de opinie sau de a folosi imaginea dumneavoastră în campanii publicitare.

Vă rugăm însă să aveți în vedere că există situații în care putem prelucra, în mod legal, aceste date, fără a fi necesar acordul dvs., și anume:

-          pentru a respecta anumite legi care guvernează activitatea noastră (pentru a consolida securitatea datelor noastre și capacitatea noastră de a preveni frauda, pentru a respecta obligațiile impuse de cadrul legal aplicabil industriei jocurilor de noroc și de legislația privind prevenirea și sanctționarea spălării banilor, pentru a ne îndeplini obligațiile fiscale în conformitate cu Codul Fiscal și alte legi fiscale aplicabile), sau

-          pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs., sau

-          pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu dvs., sau

-          pentru a proteja un interes legitim pe care l-am putea avea noi sau o terță parte, cu excepția cazului în care interesele dvs. sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează acestor interese ale noastre.

Datele pe care le colectăm vor fi folosite exclusiv pentru scopul pentru care ni le-ați transmis, și acest scop vă este comunicat în mod clar la momentul colectării sau în prezenta Notificare de Confidențialitate. Astfel, intenționăm să utilizăm datele dvs. cu caracter personal după cum urmează:

 

(A)     Pentru a executa contractul în baza căruia vă prestăm servicii, sau pentru a lua anumite măsuri, la solicitarea dvs., înainte de a încheia contractul privind serviciile prestate de noi, în următoarele situații:

-          Pentru a vă acorda câștigurile din pariuri, la care sunteți îndreptățiți în urma utilizării serviciilor și produselor noastre;

-          Atunci când ne contactați voluntar, vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a răspunde comentariilor și solicitărilor dvs., pentru a vă oferi îndrumări și clarificări, pentru a vă oferi asistență și sprijin.

-          Putem folosi adresa dvs. de e-mail sau numărul dvs. de telefon și în următoarele scopuri:

  1. pentru a vă transmite comunicări administrative, precum e-mailuri de confirmare atunci când vă înscrieți sau vă dezabonați de la o anumită înscriere sau activitate;
  2. pentru a vă transmite anumite informații cu privire la servicii, precum actualizări ale Notificării de Confidențialitate și a altor politici.

 

(B)     Pe baza acordului dvs. prealabil, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă și atunci cand:

-          vă înscrieți la un eveniment, puteți beneficia de opțiunea de a vă înscrie (prin bifarea unei căsuțe sau în alt mod) la o activitate sau serviciu, altul decât cel pe care îl solicitați. Spre exemplu, dacă vă înscrieți datele pentru o activitate promoțională, puteți fi întrebați de asemenea dacă doriți să vă abonați la buletinul informativ GOBet sau la alte produse, servicii și/sau evenimente ale GOBet, sau dacă ne permiteți să folosim datele dvs. cu caracter personal pentru scopuri publicitare, sau să participați la un sondaj.

-          vă abonați la buletinul nostru informativ, vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite periodic buletine informative. Veți fi eligibili pentru a primi diferite informați cu privire la activitățile și evenimentele noastre și ale afiliaților noștri (bonusuri, concursuri, tombole, promoții, campanii sociale, noi produse lansate sau oferite de noi sau afiliații noștri), indiferent dacă sunt organizate de noi sau de companii afiliate nouă.

-          acceptați să participați la un sondaj, vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite sondajele noastre, care sunt realizate de obicei pentru a afla opiniile clienților noștri în legătură cu produsele și serviciile noastre și pentru a îmbunătăți experiența acestora în legătură cu noi, însă și pentru a obține o confirmare a preferințelor, dorințelor, așteptărilor pieței și prin urmare pentru a vă putea oferi produse și servicii mai bune.

-          acceptați ca datele dvs. cu caracter personal să fie folosite în scopuri publicitare, vom folosi aceste date în acest scop în forma agreată cu dvs.

(C)   În baza obligațiilor noastre legale, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații:

-          Pentru a respecta obligațiile impuse de cadrul legal aplicabil industriei jocurilor de noroc vom prelucra date precum informațiile incluse în documentul dvs. de identitate, cele menționate pe biletele de joc, informații cu privire la sumele jucate și veniturile obținute atunci când folosiți jocurile mecanice din locațiile noastre și semnătura dvs.

-          Pentru a respecta obligațiile impuse de legislația cu privire la prevenirea și sancționarea spălării banilor, vom prelucra date personale precum informațiile incluse în documentul dvs. de identitate.

-          Pentru a ne îndeplini obligațiile fiscale în conformitate cu Codul Fiscal și alte legi fiscale aplicabile, vom prelucra informații precum codul numeric personal, serie si numar act identitate, etc.

(D)     Pentru a ne urmări interesele legitime, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal după cum urmează:

-          În baza interesului nostru de a ne îmbunătăți produsele și serviciile – vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru scopuri statistice, pentru a produce date statistice agregate depersonalizate, pe care le vom folosi pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.

-          În baza interesului nostru legitim de a consolida, extinde sau de a eficientiza afacerea noastră – vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în cazul unei reorganizări sau fuziuni sau achiziții de către o altă companie sau în cazul transferului activității noastre.

-          În baza interesului nostru legitim de a proteja, asigura sau preveni pierderea/prejudicierea drepturilor noastre – vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în contextul depunerii unor plângeri sau al răspunderii la plângeri depuse împotriva noastră.

-          De asemenea în baza interesului nostru legitim, vom prelucra datele dvs. în cazul în care, prin comportamentul dvs. aduceți atingere în orice mod bunei desfășurări a activității GOBet, inclusiv în cazul în cazul în care săvârșiți activități ilicite sau acte care încalcă normele de conviețuire socială, precum și a ordinii și liniștii publice. O asemenea prelucrare se va realiza de asemenea, în contextul depunerii unor plângeri împotriva dvs., precum și pentru a preveniri săvîrșirea de către dvs. a unor alte asemenea fapte.

 

Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți și nu ne permiteți să folosim datele dvs. cu caracter personal Puteți decide în orice moment să nu ne transmiteți datele cu caracter personal solicitate. Cu toate acestea, dacă refuzați să ne împărtășiți datele cu caracter personal dacă și atunci când vă sunt solicitate, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale în cazul în care colectarea și prelucrarea datelor respective reprezintă o obligație legală pentru noi (spre exemplu, dacă refuzați să ne comunicați codul numeric personal, nu vă putem acorda câștigurile din pariuri, în urma acceptării serviciilor/produselor noastre). De asemenea, puteți să nu fiți eligibili pentru a participa la anumite activități sau evenimente dacă nu ne comunicați informațiile minime solicitate (spre exemplu, în cazul în care refuzați să ne împărtășiți datele de contact, nu puteți participa la o activitate promoțională, deoarece nu am putea să vă contactăm pentru a vă inmana câștigurile).  

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal și de ce Nu vom împărtăși niciodată datele dvs. cu caracter personal cu nicio terță parte care intenționează să le folosească în scopuri comerciale, decât dacă v-am informat în mod expres în acest sens și ne-ați acordat permisiunea explicită pentru acest lucru. În anumite circumstanțe descries mai jos, vom transmite datele dvs.: (A)  Procesatorilor de date împuterniciti să prelucreze date cu caracter personal, care acționează în calitate de contractanți ai noștri, în scopurile enumerate mai sus. Spre exemplu, folosim serviciile: -          unor companii care asigură servicii pentru livrarea de SMS-uri în masă și pentru transmiterea de e-mailuri în masă;-          alte companii din grup care ne asistă și ne furnizează servicii în cursul activităților noastre zilnice; aceste activități includ servicii furnizate în cadrul procesului de aprobare a pariului (i.e. trader de pariuri, echipe de traderi), servicii de marketing, arhivare și alte activități secundare legate de industria pariurilor, furnizori de servicii de procesare a plăților;-          furnizori de programe software care ne oferă diverse programe software necesare pentru desfășurarea activității noastre. (B)  Entităților care dețin dreptului de proprietate asupra aparatelor de jocuri de tip slot-machine (s) din locațiile noastre (pentru a le permite acestora să identifice acțiunile de distrugere sau sabotare a aparatelor de jocuri de tip slot-machibe (s) precum și faptuitorii acestor acțiuni, în vederea efectuării reparațiilor necesare și a atragerii răspunderii făptuitorilor). (C)  În baza unor obligații legale. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că pot exista obligații legale în sarcina noastră de a împărtăși datele dvs. cu caracter personal cu autoritățile române (precum autoritățile fiscale, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, poliția, instanțele de judecată), dacă legile aplicabile impun acest lucru. De asemenea, am putea împărtăși datele dvs. cu caracter personal, cu bună credință, pentru a proteja, asigura sau preveni pierderea drepturilor noastre sau în interesele legitime ale GOBet sau ale clienților săi sau ale publicului larg, sau pentru a răspunde unor reclamații ale altor persoane.  (D)  În cadrul reorganizării sau fuziunii sau achiziției noastre de către o altă companie sau în cazul transferului activității noastre în baza interesului nostru legitim de a consolida, extinde sau eficientiza activitatea noastră economică. În oricare dintre situațiile enumerate, persoana care primește datele poate avea acces la datele pe care le stocăm, inclusiv la datele dvs. cu caracter personal, întotdeauna în conformitate cu legea aplicabilă.  (E)  Putem transmite date statistice agregate sau rezultate ale sondajelor, însă aceste date sunt anonimizate și nu conțin date cu caracter personal.  Unde sunt stocate datele dvs. cu caracter personal  

Datele dumneavoastră personale sunt stocate și procesate de către noi sau procesatorii noștri pe teritoriul UE, Spațiul Economic European, Serbia și SUA.

În cazul în care unii dintre procesatorii noștri sunt localizați în state terțe pentru care Comisia Europeană nu recunoaște un nivel adecvat de protecție al datelor personale, GOBet a inclus în fiecare contract cu aceștia clauze contractuale standard destinate asigurării unui nivel necesar de protecție din punct de vedere al procesării datelor personale.

 

Durata stocării datelor dvs. cu caracter personal Pentru informarea dvs., vom reține datele dvs. cu caracter personal:-          pe perioada în care avem obligația să respectăm legile aplicabile nouă și să respectăm cerințele de raportare și reglementare (spre exemplu, condițiile de arhivare prevăzute în legea privind contabilitatea); -          pe durata necesară pentru a vă furniza serviciile și pentru a ne îndeplini obligațiile față de dvs.;-          pentru o perioadă de timp prevăzută de regimul aplicabil cu privire la prescripție, pentru a putea răspunde oricăror potențiale reclamații și solicitări și pentru a ne proteja drepturile și orice interese legitime; -          pe durata necesară pentru a răspunde întrebărilor dvs. pentru a vă oferi îndrumări și pentru a soluționa problemele dvs. în legătură cu serviciile noastre; -          pentru a preveni frauda și abuzurile;-          până la momentul în care vă exercitați Dreptul de ștergere sau Dreptul la portabilitatea datelor în condițiile menționate în secțiunea Drepturile dumneavoastră La expirarea termenelor menționate mai sus, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse.  Modul în care menținem securitatea datelor dvs. cu caracter personal GOBet a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, fie acestea de natură fizică, electronică sau procedurală, pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le comunicati.  Aceste măsuri au fost implementate pentru a proteja datele dvs. împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, accesării, dezvăluirii sau utilizării neautorizat(e). Controalele noastre de securitate sunt menite să mențină un nivel adecvat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Informațiile transmise și primite prin intermediul site-ului GOBet și al aplicațiilor noastre sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL). GOBet deține un sistem de monitorizare a traficului în rețea 24/7, pentru detectarea indiciilor de atacuri sau intruziuni. 

6. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum ne poți contacta pentru a le exercita

Veți avea, în orice moment, următoarele drepturi referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi:

- Dreptul de acces. Aveți dreptul de a confirma dacă și unde compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal, dreptul la informații cu privire la scopul prelucrării, cu privire la categoriile de date prelucrate, cu privire la categoriile de destinatari cu care datele pot fi împărtășite, informații cu privire la perioada pe care datele vor fi stocate (sau criteriile folosite pentru a calcula această perioadă), informații cu privire la existența drepturilor de ștergere, rectificare sau limitare a prelucrării și de a vă opune prelucrării, informații privind existența dreptului de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care datele nu au fost colectate de la dvs., informații cu privire la sursa datelor, informații cu privire la existența și o explicație a logicii implicate în orice prelucrare automată care are un efect semnificativ asupra dvs.

- Dreptul de rectificare. Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea de către noi a datelor cu caracter personal, incorecte, care vă privesc.

- Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”). În anumite condiții, aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal și avem obligația de a șterge datele dvs. cu caracter personal fără întârziere nejustificată dacă: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (b) vă retrageți acordul pe care se bazează prelucrarea, în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare (activitatea de prelucrare desfășurată până la retragerea de către dvs. a cosimțământului va fi însă valabil efectuată); (c) vă opuneți prelucrării în conformitate cu dreptul dvs. de opoziție și nu există temeiuri legale pentru prelucrare care prevalează, sau vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse în conformitate cu o obligație legală în temeiul unei legi comunitare sau în temeiul altor legi aplicabile nouă. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem continua să prelucrăm în mod legal datele dvs. cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; (ii) pentru respectarea unei obligații legale; (iii) pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

- Dreptul de a limita prelucrarea. Aveți dreptul de a obține limitarea prelucrării de către noi în una dintre următoarele situații: (a) contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, limitarea utilizării acestora; (c) nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea vă sunt necesare dvs. pentru a iniția, exercita sau apăra pretenții legale; (d) vă opuneți prelucrării pe durata necesară pentru a verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează celor invocate de dvs

- Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați transmis, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil electronic și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator de date cu caracter personal.

- Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune, pentru motive legate de situația dumneavoastră specifică, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime sau ale unei terțe părți. Cu toate acestea, avem dreptul de a demonstra că avem motive legitime întemeiate pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul prelucrării este introducerea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Cu excepția cazului în care decizia (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi; (b) este autorizată de legea comunitară sau de legile aplicabile nouă; sau (c) se bazează pe acordul dvs. expres, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv realizarea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar.

- Dreptul de a vă adresa autorității naționale în domeniul protecției datelor personale – ANSPDC, în situații în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost afectate.

Vom respecta drepturile dvs. de acces, rectificare, limitare, ștergere și opoziție, cu titlu gratuit. Putem solicita o taxă rezonabilă pentru solicitări repetate sau solicitări pe care le considerăm vădit nefondate sau excesive, sau pentru copii suplimentare.

Vă vom răspunde în termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări din partea dvs. în legătură cu aceste drepturi. Dacă primim un număr mare de solicitări, sau solicitări deosebit de complexe, termenul poate fi prelungit cu până la maxim alte două luni.

 Tratamentul datelor cu caracter personal referitoare la copii Serviciile și produsele GOBet nu sunt destinate copiilor (respectiv persoanelor cu vârsta sub 18 ani). GOBet nu colectează cu știință, in scop comercial, date cu caracter personal de la minori. Trebuie să aveți peste 18 ani pentru a beneficia de serviciile și produsele GOBet și pentru a iniția comunicări cu GOBet. Prin înscrierea la evenimentele noastre și prin contactarea noastră, confirmați că aveți cel puțin 18 ani și aveți capacitatea deplină de a încheia, respecta și de a fi ținut de oricare dintre termenii și condițiile noastre puse la dispoziția dvs. și de prezenta Declarație de Confidențialitate. Dacă suntem notificați sau aflăm că un minor ne-a transmis date cu caracter personal prin orice mijloc de comunicare, vom șterge imediat datele sale cu caracter personal.

Cum ne puteți contacta Pentru a vă exercita Drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta la: drepturile.tale@superbet.ro, prin curier/poștă la adresa poștală a sediului GOBet: București, str. Buzești nr. 75-77, et. 2, cod poștal 011013, sector 1 sau la tel: 021-1226.  Pentru a procesa cererile de exercitare a Drepturile menționate mai sus, avem nevoie de o confirmare a identității dvs. pentru a evita o potențială situație nedorită ca o altă persoană să exercite ilegal un drept GDPR în numele dvs. Validarea identității dvs. se face prin intermediul managerului de zonă/regional GOBet (în raport cu locația adresei de reședință a solicitantului), cu care vă veți putea întâlni în anumite zile și într-un anumit interval de ore (prestabilite) pentru a-i prezinta un act de identitate cu poză.